Om Boernelegetoej.dk

Boernelegetoej.dk samler produkter og priser fra en række butikker, som sælger børnelegetøj på nettet. På den måde bliver det både lettere og hurtigere at danne sig et overblik over noget af det store udvalg, der findes.

Vi giver dig det helt store overblik, så du i ro og mag kan sidde derhjemme og finde lige netop de produkter, du søger uden at skulle besøge en hel masse forskellige hjemmesider.

Boernelegetoej.dk opdateres regelmæssigt med information fra flere webbutikker om deres produkter, priser, lagerstatus osv. Vi giver dig således det forkromede overblik, så du stille og roligt kan finde lige nøjagtig det, du søger uden, at du behøver at besøge en hel masse forskellige hjemmesider med legetøj.

Bemærk: Da produkter, priser osv. på boernelegetoej.dk opdateres automatisk, kan der opstå tekniske fejl, som gør at priser, produktinfo etc. ikke altid er i overensstemmelse med de faktisk forhold i de respektive webshops. Priser og information skal derfor kun opfattes som vejledende og det vil altid være informationerne i de forskellige webshops, som er gældende. Boernelegetoej.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle fejl og uoverensstemmelser mellem det anførte her på hjemmesiden og de faktisk gældende informationer i webbutikkerne.

Ved spørgsmål til produkter, lagerstatus, leveringstider etc. skal du altid kontakte de enkelte webshops direkte. Boernelegetoej.dk ligger ikke inde med disse informationer og kan derfor ikke besvar denne type spørgsmål.